Preppersi

Preppersi – grupa osób, która aktywnie przygotowuje się do sytuacji awaryjnych nadzwyczajnych w tym zakłóceń porządku społecznego czy politycznego na skalę lokalną albo międzynarodową. Preppersi nabywają umijętności ratownictwa medycznego szkolą się w technikach samoobrony. Główną cechą preppersa jest dążenie do samowystarczalności, gromadzą zapasu wody oraz żywności zapasy te mają w jak najdłuższym okresie umożliwić przetrwanie w obliczy zagłady na wyznaczonym przez preppersa poziomie.
Sytuacje zagrożenia wg preppersa to:
  • katastrofy naturalne (tornada, powodzie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, burze słoneczne itp.)
  • katastrofa spowodowana czynnikiem ludzkim (wojna, uwolnienie materiałów niebezpiecznych, wybuch jądrowy)
  • ogólny upadek społeczeństwa spowodowana wyczerpaniem zasobów (kryzys paliwowy, brak wody pitnej)
  • powszechny chaos lub załamanie gospodarcze
  • pandemia
  • inne nie wyjaśnione zjawiska, przepowiednie apokalipsa

Początki ruchu preppersów to obawa przed kryzysem nuklearnym w czasów zimnej wojny, po atakach z 11 września ruch ten nabrał nowej siły. Obejmuje nie tylko społeczeństwo amerykańskie a praktycznie cały świat. Polscy preppersi również dostrzegają zagrożenia w naszym kraju i wzorem swoich kolegów ze oceanu starają się być przygotowani na nadejście kryzysu.